Javno zbiranje ponudb za prodajo treh sklopov nepremičnin, ki so v lasti Občine Medvode

22.06.2020
22.06.2020
Objave in pozivi
14.07.2020 ob 23:59
478-21/2020-2, 478-22/2020-2
22.06.2020
Ivo Rep, podžupan
obcina@medvode.si
01 361 95 36