Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora ZB_204

27. 7. 2022
27.07.2022
Javna naznanila in razgrnitve
17.08.2022 do 23:59
351-695/2022-8
25.07.2022
Pripombe na javno objavo