Javna razgrnitev in javna obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec

7. 4. 2021
07.04.2021
Javna naznanila in razgrnitve
07.05.2021 do 23:59
350-26/2000
03.04.2021
Nataša Špilak
obcina@medvode.si
01 361 95 40