Odločba o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

23. 9. 2021
23.09.2021
Namere, odločbe, pobude
24.10.2021 do 23:59
478-28/2020-17
23.09.2021
Teja Zajec
teja.zajec@medvode.si
01-361-95-41