Sklep o določitvi solastniških deležev Mestne občine Kranj, Občine Preddvor, Občine Jezersko, Občine Šenčur, Občine Cerklje na Gorenjskem, Občine Naklo in Občine Medvode na skupni gospodarski javni infrastrukturi oskrbe s pitno vodo