Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2019 do 2023)
 • predsednica Ema Tavčar, Zbilje 13 A, Medvode
 • namestnica predsednice Darja Špenko, Hraše 54 A, Smlednik
 • član Roman Lavtar, Rakovnik 120, Medvode
 • namestnik člana Mišo Radman, Cesta na Svetje 11, Medvode
 • članica Daniela Jaklič, Cesta komandanta Staneta 19, Medvode
 • namestnica članice Sonja Kuralt, Goričane 8 H, Medvode
 • članica Lea Dermastja, Goričane 23 L, Medvode
 • namestnik članice Danilo Cijak, Višnarjeva ulica 3, Medvode
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednica Martina Hren, Spodnje Pirniče 50 B, Ljubljana – Šmartno
 • namestnica predsednice Darja Špenko, Hraše 54 A, Smlednik
 • članica Urška Gašperšič, Spodnje Pirniče 60, Medvode
 • namestnica članice Ema Tavčar, Zbilje 13 A, Medvode
 • član Roman Lavtar, Rakovnik 120, Medvode
 • namestnik člana Janez Šušteršič, Seničica 1, Medvode
 • član Mišo Radman, Cesta na Svetje 11, Medvode
 • namestnik člana Danilo Cijak, Višnarjeva ulica 3, Medvode

Povezane objave