Komisija za priznanja

Člani (mandatno obdobje 2023 - 2027)
 • Janez Šušteršič, Seničica 1, 1215 Medvode, predsednik komisije
 • Silvana Knok, Golo Brdo 39, 1215 Medvode
 • Tanja Perić, Kalanova ulica 1, 1215 Medvode
 • Miha Šušteršič, Sora 8a, 1215 Medvode
 • Blanka Trampuš, Studenčice 53, 1215 Medvode
 • Matej Ulčar, Smlednik 38b, 1216 Smlednik
 • Marjetka Žebovec, Smlednik 54, 1216 Smlednik
Člani (mandatno obdobje 2019 - 2023)
 • Roman VERAS, Zgornje Pirniče 9 A, 1215 Medvode, predsednik
 • Blanka TRAMPUŠ, Studenčice 53, 1215 Medvode
 • Janez ŠUŠTERŠIČ, Seničica 1, 1215 Medvode
 • Maja KERSNIK, Medvoška cesta 12, 1215 Medvode
 • Matej ULČAR, Smlednik 38 B, 1216 Smlednik
 • Silvana KNOK, Zgornja Senica 29, 1215 Medvode
 • Miha ŠUŠTERŠIČ, Sora 8 A, 1215 Medvode
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • Roman VERAS, Zgornje Pirniče 9 A, Medvode, predsednik
 • Štefan HROVAT, Zgornje Pirniče 69A, Medvode
 • Mojca TRNOVEC, Zgornje Pirniče 54, Medvode
 • Marjetka ŽEBOVEC, Smlednik 54, Smlednik
 • Danica TRŠAN, Hraše 28 A, Smlednik
 • Miha ŠUŠTERŠIČ, Sora 8 A, Medvode
 • Metka OREL, Ulica k Studencu 4, Medvode