Sistem zaščite in reševanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • poveljnik OŠCZ, Franc Jarc, CZ Medvode
 • namestnik poveljnika OŠCZ – javna gasilska služba, Anže Šilar, GZM
 • član OŠCZ - tehnično reševanje, Janez Kajzar, CZ Medvode
 • član OŠCZ - nevarne snovi, Miha Pirc, Helios Preska
 • članica OŠCZ – nastanitev, logistika in preskrba, Ines Iskra, JZ Sotočje Medvode
 • članica OŠCZ - prva pomoč, Blanka Trampuš, Rdeči križ Medvode
 • članica OŠCZ – javne službe, Katarina Blažič, Občina Medvode
 • član OŠCZ – javni red, mir in varnost, Feliks Strehar, Policijska postaja Medvode
 • član OŠCZ – administracija in finance, Matej Osolnik, Občina Medvode
 • član OŠCZ - načrtovanje, Gregor Gomboši, Občina Medvode
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • poveljnik OŠCZ, Nejc Smole, Občina Medvode
 • namestnik poveljnika OŠCZ - naravne nesreče, Franci Jarc, Gasilska zveza Medvode
 • član OŠCZ - zaščita ob požarih, evakuacija, Andrej Šušteršič, Gasilska zveza Medvode
 • član OŠCZ - kemik, nevarne snovi, Igor Sešek, Gasilska zveza Medvode
 • član OŠCZ - tehnično reševanje, prevoznost cest in sanacija, Franci Jeraj, Občina Medvode
 • član OŠCZ – nastanitev in preskrba, Darinka Verovšek, Občina Medvode
 • član OŠCZ - prva pomoč, Nada Prešeren, Zdravstveni dom Medvode
 • član OŠCZ – komunalna infrastruktura, Katarina Blažič, Občina Medvode
 • član OŠCZ – javni red, mir in varnost, Feliks Strehar, Policijska postaja Medvode
 • član OŠCZ - logistika in operativne zadeve, Matevž Jekler, Občina Medvode
 • član OŠCZ - administracija, Matej Osolnik, Občina Medvode