Sistem zaščite in reševanja

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • poveljnik OŠCZ, Franc Jarc, CZ Medvode
 • namestnik poveljnika OŠCZ - področje operacij, Anže Šilar, GZM
 • namestnik poveljnika OŠCZ - področje načrtovanja, Gregor Gomboši, Občina Medvode
 • namestnik poveljnika OŠCZ - področje logistike, Janez Kajzar, CZ Medvode
 • član OŠCZ - administracija, Luka Ilinčič, CZ Medvode
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • poveljnik OŠCZ,, Franc Jarc, CZ Medvode
 • namestnik poveljnika OŠCZ – javna gasilska služba,, Anže Šilar, GZM
 • član OŠCZ - tehnično reševanje,, Janez Kajzar, CZ Medvode
 • član OŠCZ - nevarne snovi,, Miha Pirc, Helios Preska
 • članica OŠCZ – nastanitev, logistika in preskrba,, Ines Iskra, JZ Sotočje Medvode
 • članica OŠCZ - prva pomoč,, Blanka Trampuš, Rdeči križ Medvode
 • član OŠCZ – javni red, mir in varnost,, Feliks Strehar, Policijska postaja Medvode
 • član OŠCZ – administracija in finance,, Matej Osolnik, Občina Medvode
 • član OŠCZ - načrtovanje,, Gregor Gomboši, Občina Medvode
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • poveljnik OŠCZ,, Nejc Smole, Občina Medvode
 • namestnik poveljnika OŠCZ - naravne nesreče,, Franci Jarc, Gasilska zveza Medvode
 • član OŠCZ - zaščita ob požarih, evakuacija,, Andrej Šušteršič, Gasilska zveza Medvode
 • član OŠCZ - kemik, nevarne snovi,, Igor Sešek, Gasilska zveza Medvode
 • član OŠCZ - tehnično reševanje, prevoznost cest in sanacija,, Franci Jeraj, Občina Medvode
 • član OŠCZ – nastanitev in preskrba,, Darinka Verovšek, Občina Medvode
 • član OŠCZ - prva pomoč,, Nada Prešeren, Zdravstveni dom Medvode
 • član OŠCZ – komunalna infrastruktura,, Katarina Blažič, Občina Medvode
 • član OŠCZ – javni red, mir in varnost,, Feliks Strehar, Policijska postaja Medvode
 • član OŠCZ - logistika in operativne zadeve,, Matevž Jekler, Občina Medvode
 • član OŠCZ - administracija,, Matej Osolnik, Občina Medvode
Organigram