Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo