Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi neprofitnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode