21. seja občinskega sveta

10. 2. 2017
Seja je potekala dne 21.02.2017 ob 16.30
Sklic
Klikni tukaj za prikaz prilog
Zapisnik
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 13/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.02.2017
Začetek veljavnosti: 18.03.2017
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pirniče (Uradni list Republike Slovenije št. 13/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.02.2017
Začetek veljavnosti: 01.04.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Preska (Uradni list Republike Slovenije št. 13/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.02.2017
Začetek veljavnosti: 01.04.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 13/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.02.2017
Začetek veljavnosti: 01.04.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Jenka (Uradni list Republike Slovenije št. 13/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.02.2017
Začetek veljavnosti: 01.04.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje (Uradni list Republike Slovenije št. 13/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.02.2017
Začetek veljavnosti: 25.03.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep o potrditvi Celostne prometne strategije Občine Medvode z akcijskim načrtom (Uradni list Republike Slovenije št. 13/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.02.2017
Začetek veljavnosti: 18.03.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Strategije, plani in načrti
Sklep o ugotovitvi javne koristi za omejitev lastninske pravice na nepremičninah (Uradni list Republike Slovenije št. 13/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.02.2017
Začetek veljavnosti: 18.03.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo