27. seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 18.04.2018 ob 16.30