Javno zbiranje ponudb za prodajo treh nepremičnin v Vašah, ki so v lasti Občine Medvode

17.04.2019