6. seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 19.06.2019 ob 16.30