Delna zapora državne ceste (R2-413)

16.12.2019
Delna
Gradnja TK kanalizacije
37168-1113/2019-MH/2
17.12.2019 07:00 - 27.12.2019 19:00