Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN Občine Medvode

20.12.2019