10. seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 17.06.2020 ob 16.30

Predpisi, sprejeti na tej seji

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 97/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.06.2020
Začetek veljavnosti: 11.07.2020
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Vrtec Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 97/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.06.2020
Začetek veljavnosti: 25.07.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Sklep o poimenovanju parka (Uradni list Republike Slovenije št. 97/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.06.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo