Predaja ključev novega vozila za PGD Preska Medvode

29.09.2020