Javno zbiranje ponudb za prodajo dveh sklopov nepremičnin, ki so v lasti Občine Medvode

07.10.2020
07.10.2020
Objave in pozivi
02.11.2020 do 23:59
478-197/2020-1
06.10.2020
Barbara Knific
barbara.knific@medvode.si
01 361 95 54