12. seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 18.11.2020 ob 16.30