12. seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 18.11.2020 ob 16.30

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list Republike Slovenije št. 177/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.11.2020
Začetek veljavnosti: 16.12.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 177/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.11.2020
Začetek veljavnosti: 02.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 177/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 18.11.2020
Začetek veljavnosti: 02.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro