Javni poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Javnega zavoda Sotočje Medvode

20. 11. 2020
20.11.2020
Objave in pozivi
04.12.2020 do 23:59
014-20/2020-2
20.11.2020
obcina@medvode.si