20. seja Občinskega sveta Občine Medvode

3. 12. 2021
Seja je potekala dne 15.12.2021 ob 16.30
GRADIVO
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2021 (Uradni list Republike Slovenije št. 202/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2021
Začetek veljavnosti: 25.12.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 202/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2021
Začetek veljavnosti: 25.12.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2022 (Uradni list Republike Slovenije št. 202/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2021
Začetek veljavnosti: 25.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ME_1565 (Uradni list Republike Slovenije št. 202/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2021
Začetek veljavnosti: 25.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Sklep o ugotovitvi javne koristi (Uradni list Republike Slovenije št. 202/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2021
Začetek veljavnosti: 25.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list Republike Slovenije št. 201/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2021
Začetek veljavnosti: 25.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 204/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2021
Začetek veljavnosti: 29.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 204/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2021
Začetek veljavnosti: 29.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 204/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2021
Začetek veljavnosti: 29.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 15.12.2021
Začetek veljavnosti: 08.01.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 202/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.12.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi