Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Medvode na območju k.o. 1976 Preska

14. 10. 2022
14.10.2022
Prodaja nepremičnin
04.11.2022 do 13:00
478-126/2022
13.10.2022
Ivo Rep
ivo.rep@medvode.si
01 361 95 36