Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora TT_445

1. 12. 2022
01.12.2022
Javna naznanila in razgrnitve
16.12.2022 do 23:59
350-1554/2022-8
29.11.2022
obcina@medvode.si