Javni poziv za imenovanje članov Občinske volilne komisije

15. 5. 2023
15.05.2023
Objave in pozivi
31.05.2023 do 23:59
040-2/2023
10.05.2023
Nina Cirman
01 361 95 24