Analiza zasedenosti parkirišč v Medvodah

17. 5. 2023