6. seja Občinskega sveta Občine Medvode

9. 6. 2023
Seja je potekala dne 21.06.2023 ob 16.30

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za nadomestno gradnjo Osnovne šole Preska (Uradni list Republike Slovenije št. 71/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.06.2023
Začetek veljavnosti: 01.07.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 71/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.06.2023
Začetek veljavnosti: 01.07.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija
Sklep o ugotovitvi javne koristi za obremenitev nepremičnin s služnostjo (Uradni list Republike Slovenije št. 71/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.06.2023
Začetek veljavnosti: 01.07.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pravo in pravne zadeve
Sklep o ugotovitvi javne koristi za prevzem nepremičnin (Uradni list Republike Slovenije št. 71/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.06.2023
Začetek veljavnosti: 01.07.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pravo in pravne zadeve