Sanacija usadov v dolini Ločnice

Intervencijski programi in obveznosti
2023
KS TRNOVEC
339.739,00 €
Proračun RS
339.739,00 €
Zaključeno
Trnovec, 1215 Medvode
avgust 2023
oktober 2023