8. seja Občinskega sveta Občine Medvode

7. 12. 2023
Seja je potekala dne 20.12.2023 ob 16.30
Gradivo
Klikni tukaj za prikaz prilog
Poročilo o prisotnosti in glasovanju na 8. seji občinskega sveta
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2023 (Uradni list Republike Slovenije št. 131/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2023
Začetek veljavnosti: 23.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah proračuna Občine Medvode za leto 2024 (Uradni list Republike Slovenije št. 131/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2023
Začetek veljavnosti: 23.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2024 (Uradni list Republike Slovenije št. 131/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2023
Začetek veljavnosti: 23.12.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda-Vrtec Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 133/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2023
Začetek veljavnosti: 28.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci, Družbene dejavnosti
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda-Osnovna šola Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 133/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2023
Začetek veljavnosti: 28.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole, Družbene dejavnosti
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda-Osnovna šola Pirniče (Uradni list Republike Slovenije št. 133/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2023
Začetek veljavnosti: 28.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole, Družbene dejavnosti
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda-Osnovna šola Preska (Uradni list Republike Slovenije št. 133/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2023
Začetek veljavnosti: 28.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole, Družbene dejavnosti
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda-Osnovna šola Simona Jenka (Uradni list Republike Slovenije št. 133/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2023
Začetek veljavnosti: 28.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole, Družbene dejavnosti
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 133/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2023
Začetek veljavnosti: 28.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Knjižnice, Družbene dejavnosti
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda-Zdravstveni dom Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 133/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2023
Začetek veljavnosti: 28.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveni domovi, bolnišnice, Družbene dejavnosti
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo, mladino in socialno varstvene storitve Sotočje Medvode (Uradni list Republike Slovenije št. 133/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2023
Začetek veljavnosti: 28.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi, Družbene dejavnosti
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enote urejanja prostora ME_586 (Uradni list Republike Slovenije št. 133/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2023
Začetek veljavnosti: 28.12.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN), Lokacijska preveritev (LP)