Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Pirniče

17. 5. 2024
17.05.2024
Objave in pozivi
31.05.2024 do 23:59
01400-16/2024
16.05.2024
obcina@medvode.si
01/361 95 24