Vloga za pridobitev denarne nagrade za novorojenca

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 30 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA