Prenos najemnega razmerja na grobnem mestu zaradi smrti dosedanjega najemnika

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA