Spremenjene praznične uradne ure Krajevnega urada Medvode

21. 11. 2018