11. seja Odbora za urejanje prostora in ekologijo

5. 10. 2021
Seja je potekala dne 11.10.2021 ob 17.30