15. seja Odbora za komunalne dejavnosti

5. 10. 2021
Seja je potekala dne 12.10.2021 ob 17.00