20. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

28. 4. 2022
Seja je potekala dne 03.05.2022 ob 17.00