Razpis naknadnih volitev v svet Krajevne skupnosti Seničica – Golo Brdo

9. 1. 2023