Meteorna kanalizacija Vikrče

Okolje
2023
KS PIRNIČE
147.590,00 EUR
Zaključeno
Med lokalno cesto v Vikrčah in reko Savo, 1216 Smlednik