Glasovanje na naknadnih volitvah v svet Krajevne skupnosti Seničica - Golo Brdo

20. 3. 2023