Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2023 - 2027)
 • predsednica, Ema Tavčar, Zbilje 13a, 1215 Medvode
 • namestnica predsednice, Darja Špenko, Hraše 54a, 1216 Smlednik
 • članica, Darja Frank, Ladja 1g, 1215 Medvode
 • namestnik članice, Danilo Cijak, Višnarjeva ulica 3, 1215 Medvode
 • član, Roman Lavtar, Rakovnik 120, 1215 Medvode
 • namestnica člana, Petra Lamovec Hren, Spodnje Pirniče 50b, 1211 Ljubljana Šmartno
 • član, Milan Jeraj, Valburga 82, 1216 Smlednik
 • namestnik člana, Mišo Radman, Cesta na Svetje 11, 1215 Medvode
Člani (mandatno obdobje 2019 - 2023)
 • predsednica, Ema Tavčar, Zbilje 13 A, Medvode
 • namestnica predsednice, Darja Špenko, Hraše 54 A, Smlednik
 • član, Roman Lavtar, Rakovnik 120, Medvode
 • namestnik člana, Mišo Radman, Cesta na Svetje 11, Medvode
 • članica, Daniela Jaklič Železnik, Cesta komandanta Staneta 19, Medvode
 • namestnica članice, Sonja Kuralt, Goričane 8 H, Medvode
 • članica, Lea Dermastja, Goričane 23 L, Medvode
 • namestnik članice, Danilo Cijak, Višnarjeva ulica 3, Medvode
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • predsednica, Martina Hren, Spodnje Pirniče 50 B, Ljubljana – Šmartno
 • namestnica predsednice, Darja Špenko, Hraše 54 A, Smlednik
 • članica, Urška Gašperšič, Spodnje Pirniče 60, Medvode
 • namestnica članice, Ema Tavčar, Zbilje 13 A, Medvode
 • član, Roman Lavtar, Rakovnik 120, Medvode
 • namestnik člana, Janez Šušteršič, Seničica 1, Medvode
 • član, Mišo Radman, Cesta na Svetje 11, Medvode
 • namestnik člana, Danilo Cijak, Višnarjeva ulica 3, Medvode