Sistem zaščite in reševanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • poveljnik OŠCZ,, Franc Jarc, CZ Medvode
 • namestnik poveljnika OŠCZ – javna gasilska služba,, Anže Šilar, GZM
 • član OŠCZ - tehnično reševanje,, Janez Kajzar, CZ Medvode
 • član OŠCZ - nevarne snovi,, Miha Pirc, Helios Preska
 • članica OŠCZ – nastanitev, logistika in preskrba,, Ines Iskra, JZ Sotočje Medvode
 • članica OŠCZ - prva pomoč,, Blanka Trampuš, Rdeči križ Medvode
 • član OŠCZ – javni red, mir in varnost,, Feliks Strehar, Policijska postaja Medvode
 • član OŠCZ – administracija in finance,, Matej Osolnik, Občina Medvode
 • član OŠCZ - načrtovanje,, Gregor Gomboši, Občina Medvode
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • poveljnik OŠCZ,, Nejc Smole, Občina Medvode
 • namestnik poveljnika OŠCZ - naravne nesreče,, Franci Jarc, Gasilska zveza Medvode
 • član OŠCZ - zaščita ob požarih, evakuacija,, Andrej Šušteršič, Gasilska zveza Medvode
 • član OŠCZ - kemik, nevarne snovi,, Igor Sešek, Gasilska zveza Medvode
 • član OŠCZ - tehnično reševanje, prevoznost cest in sanacija,, Franci Jeraj, Občina Medvode
 • član OŠCZ – nastanitev in preskrba,, Darinka Verovšek, Občina Medvode
 • član OŠCZ - prva pomoč,, Nada Prešeren, Zdravstveni dom Medvode
 • član OŠCZ – komunalna infrastruktura,, Katarina Blažič, Občina Medvode
 • član OŠCZ – javni red, mir in varnost,, Feliks Strehar, Policijska postaja Medvode
 • član OŠCZ - logistika in operativne zadeve,, Matevž Jekler, Občina Medvode
 • član OŠCZ - administracija,, Matej Osolnik, Občina Medvode