Sanacija meteornega kanala Smlednik

Intervencijski programi in obveznosti
2024
KS SMLEDNIK
15.271,35 EUR
Proračun RS
15.271,35 EUR
Zaključeno
Smlednik, 1216 Smlednik
december 2023
januar 2024