Sanacija Bošnice v Zgornjih Pirničah

Intervencijski programi in obveznosti
2024
KS PIRNIČE
7.045,50 EUR
Proračun RS
Zaključeno
Zgornje Pirniče
februar 2024
februar 2024