Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč v Obrtni coni v Preski

25.08.2020
25.08.2020
Objave in pozivi
30.09.2020 do 23:59
478-179/2020
25.08.2020
Ivo Rep, podžupan
obcina@medvode.si
01 361 95 36