Imenovanje predstavnika Občine Medvode v Svet Območne izpostave JSKD

06.10.2020
06.10.2020
Objave in pozivi
23.10.2020 do 23:59
014-14/2020-2
05.10.2020