Pravilnik o sofinanciranju programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva