Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva