Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva