Sklep o potrditvi Cenika storitev na pokopališčih v Občini Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva