Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju in izvajanju pomoči družini na domu in pomoči na daljavo in merilih za določanje plačil storitev

Predpisi, na katere predpis vpliva